IHALELER

IHALE DUYURUSU

2018 YILI FiBER iNTERNET HiZMETi ALIMI


SON TEKLİF TARİHİ : 20.04.2018 Saat: 10:00

ŞARTLAR
1 - Fiber internet bağlantısı Semih Ofset Sistem salonuna yapılacaktır,
2 - Fiber internet hizmeti 12 (On İki) ay süreli olacaktır,
3 - Fiber hat yedekli olmalı ve her hangi olumsuz bir durumda yedekten çalıştırılabilmelidir, (Yedek durumu aynı fiber kablo üzerinden)
4 - Fiber internetin hızı en az 50 mbps hızında olacaktır,
5 - Şirket yüklenici firma ile yapmış olduğu sözleşme sonucunda kullanmaya başlamış olduğu 50 mbps hızı istediği zaman yükseltebilecektir,
6 - Şirket istediği zaman hız arttırımına gidebilecektir. Hız artırımından dolayı ödenecek ücretlerde meydana gelecek değişiklik yüklenici firma ile yapılacak yazışma sonucunda Şirket lehine olan ücretten ücretlendirecektir,
7 - Fiber Ethernet switch yüklenici firma tarafından sağlanacaktır ve teklif edilen fiyata dâhil olacaktır,
8 - Fiber İnternet hizmeti verilmesi ile ilgili olarak her ay düzenli olarak Semih Ofset’e fatura, kullanım v.b. yazılı bilgi verilmelidir,
9 - Fiber İnternet hizmeti her hangi taahhüt ya da şart koşulu olmadan verilmelidir,
10 - Fiber İnternet hizmeti geniş bant olmalıdır,
11 - Arıza durumlarında yüklenici firma en fazla iki saat içerisinde arızaya müdahale etmelidir; arıza en geç altı saat içerisinde giderilmiş olmalıdır,
14 - Altı saat içerisinde giderilmeyen arıza durumunda Semih Ofset tarafından belirlenen cezai müeyyideler uygulanacaktır,
16 - Arıza durumlarında yüklenici operatör tarafından 7/24 saat teknik destek verilmelidir,
17 - Yüklenici firma ihale konusu hizmeti sağlamaya yetkili olduklarını gösterir Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan almış oldukları Internet Servis Sağlayıcı Lisansını tekliflerinde sunacaklardır. Bu belgeyi ibraz etmeyenler ihale dışı bırakılacaktır,
18 - Yüklenici firma hat üzerinde her hangi bir çalışma yapacağı zaman kuruma en az üç gün önceden haber verecektir,
19 - Yüklenici firma Semih Ofset ait ve internet hizmeti kapsamında sistemlerinde oluşan - bulunan hiçbir veriyi (istatistikî verisi, atak bilgisi, bant genişliği kullanım oranları) şahıs ya da diğer kurumlar ile paylaşmaz,
20 - İnternet servis sağlayıcısı verdiği hizmetten dolayı 7/24 teknik destek sağlayabilmelidir,
21 - Yüklenici, tüm montaj işlemlerini uygun tasarım, hizmet ve malzeme ile gerçekleştirdiğini garanti edecektir. Tasarım dâhil olmak üzere yüklenicinin kusuru ile gerçekleşen tüm olaylardan yüklenici sorumludur.
22 - Şirket şayet istese bu internet hizmetini her hangi yer değiştirme durumunda istediği yere taşıyabilecektir.

Yetkili Personel : Serkan AKBIYIK